Immateriële schadevergoeding omdat zus broer niet heeft geïnformeerd over crematie vader

Geplaatst op: 27 januari 2024
Geschreven door: Bart van Rijsbergen

De kantonrechter Rotterdam heeft in een vonnis van 22 december 2023 (ECLI:NL:RBROT:12236) een vordering tot immateriële schadevergoeding toegewezen omdat zus haar broer niet heeft geïnformeerd over de crematie van hun vader.

Wat is er gebeurd ?

Partijen, broer en zus, hebben al jarenlang een verstoorde relatie. Hun vader is op 12 oktober 2020 overleden in het ziekenhuis in het bijzijn van de broer. In de dagen daarna heeft de advocaat van de broer geprobeerd contact te krijgen met de zus om erachter te komen hoe en wanneer de uitvaart van de vader zou plaatsvinden. Dat is niet tijdig gelukt. De broer heeft een kort geding tegen zijn zus aanhangig gemaakt om op die manier meer te weten te komen over datum en tijd van de uitvaart. Op de zitting bij de kortgedingrechter heeft de broer echter te horen gekregen dat de crematie van zijn vader inmiddels had plaatsgevonden, terwijl volgens hem de wens van vader was om begraven te worden. De broer vordert onder meer een immateriële schadevergoeding van € 8.000,- vanwege het emotionele leed dat de zus hem heeft aangedaan.

Beslissing kantonrechter

De kantonrechter komt tot het oordeel dat de zus onrechtmatig heeft gehandeld door de broer opzettelijk niet te informeren over de crematie van hun vader op 16 oktober 2020. Een immateriële schadevergoeding van € 2.000,- acht de kantonrechter in de gegeven omstandigheden passend.

Beoordelingen door kantonrechter

Vast staat dat de zus haar broer niet tijdig heeft geïnformeerd over de uitvaart. Ook staat vast dat de advocaat van de broer meermaals de zus heeft benaderd om informatie over de uitvaart te verschaffen. Dat heeft hij gedaan per telefoon, e-mail, WhatsApp. De zus heeft slechts gereageerd door de telefoonverbinding onmiddellijk te verbreken en het telefoonnummer vervolgens te blokkeren. Het moet voor de zus in ieder geval door de WhatsAppberichten die zij heeft ontvangen van de advocaat, tijdig duidelijk zijn geweest dat de broer bij de uitvaart aanwezig wilde zijn. Desondanks heeft zij die informatie niet verstrekt. De kantonrechter acht dit nalaten evident in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en bovendien in strijd met artikel 8 EVRM (recht op eerbiediging van het familieleven). Hoe verstoord de familieverhoudingen ook zijn, een zus behoort haar broer te informeren over de uitvaart van hun vader, al helemaal als herhaaldelijk om die informatie wordt gevraagd.

De zus betoogt dat zij geen behoefte had aan contact met haar broer en al helemaal niet aan contact met een advocaat. Volgens de zus kan dat haar niet kwalijk worden genomen vanwege haar emoties tijdens het rouwproces. De kantonrechter volgt dat standpunt niet. Hoewel het goed voorstelbaar is dat de zus geëmotioneerd was na het overlijden van vader, die zij jarenlang had verzorgd, is dat geen rechtvaardiging om op geen enkele contactpoging van de advocaat te reageren. Bovendien spreekt de zus zichzelf tegen waar zij enerzijds stelt dat zij vanwege haar emotionele toestand geen behoefte had aan contact met de broer en hem anderzijds kwalijk neemt dat hij niet zelf contact met haar heeft opgenomen. Daar komt bij dat uit de overgelegde WhatsApp-correspondentie tussen de zus en haar dochter blijkt dat de zus opzettelijk geen informatie over de uitvaart aan haar broer heeft gegeven.

Conclusie kantonrechter

Daarmee kan de onrechtmatige daad aan de zus worden toegerekend. De kantonrechter is voorts van oordeel dat voldoende vast staat dat de zus het oogmerk had om de broer emotionele schade toe te brengen (artikel 6:106 sub a BW), zodat haar een ernstig verwijt kan worden gemaakt en dat de gevolgen van haar nalaten (die voor de broer erg pijnlijk en ingrijpend zijn) onomkeerbaar zijn. De kantonrechter wijst de vordering toe, zij het tot een bedrag van€ 2.000.

Heeft U vragen naar aanleiding van dit bericht ?  Stel ze me gerust ! Als advocaat ben ik specialist op het gebied van het erfrecht en vereffening nalatenschappen. Vul hieronder uw gegevens in en ik neem contact met u op.

Interesse of meer weten?

Vul hieronder uw naam en telefoon nummer in. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug!