Disclaimer

VR-Advocatuur B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. VR-Advocatuur B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. VR-Advocatuur B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met hyperlinks of anderszins wordt verwezen. De informatie vermeld op deze website zijn niet bedoeld als juridisch advies van welke aard dan ook. Voor juridisch advies kunt u contact met ons opnemen.