Verhoging wettelijke rente naar 7% en vorderingsrecht kinderen

Geplaatst op: 29 december 2023
Geschreven door: Bart van Rijsbergen

Met ingang van 1 januari 2024 is de wettelijke rente voor niet- handelstransacties verhoogd van 6% naar 7%. Dit heeft ook gevolgen voor vorderingen van kinderen op hun vader of moeder in het geval dat een van de ouders inmiddels is overleden.

In de situatie dat er geen testament is gemaakt geldt het wettelijk erfrecht. Laten we uitgaan van een echtpaar gehuwd in algehele gemeenschap van goederen met twee kinderen. De man is op 15 juni 2020 overleden. Op datum overlijden vader is er sprake van eigendom woning, auto en spaartegoeden van in totaal € 600.000.  Een hypotheek of overige schulden zijn er niet.

Wettelijke verdeling

Nu er geen testament is gemaakt zijn de 2 kinderen en moeder de wettelijke erfgenamen: ieder voor 1/3 gedeelte. De nalatenschap van vader is de helft van de algehele gemeenschap van goederen, cijfermatig: € 300.000.

Bij deze wettelijke verdeling verkrijgt moeder (als erfgenaam) automatisch de goederen van de nalatenschap, maar wel met de verplichting dat moeder ook de schulden van de nalatenschap voldoet. Elk van de kinderen verkrijgt (ook als erfgenaam)  een geldvordering op moeder ter hoogte van zijn of haar erfdeel. In het voorbeeld: ieder kind € 100.000.

Moeder en haar 2 kinderen hoeven dus niet met elkaar om de tafel te gaan zitten om de goederen en schulden van de nalatenschap onder elkaar te verdelen. Moeder is van rechtswege eigenaar van de woning, auto en spaartegoeden. De helft (€ 300.000) verkrijgt zij op grond van het huwelijksvermogensrecht en de andere helft (eveneens € 300.000) op basis van de wettelijke verdeling.

Vorderingsrecht kinderen

Ieder kind heeft een vordering op moeder van € 100.000. Het uitgangspunt is dat het bedrag niet opeisbaar is. Enkel in bijzondere situaties – zoals een uitgesproken faillissement of wettelijke schuldsaneringsregeling ten aanzien van moeder – wordt de vordering van de kinderen opeisbaar. Ook in het geval moeder overlijdt is er sprake van opeisbaarheid.

Rente over het bedrag van € 100.000 ?

Moeder is het bedrag van € 100.000 per kind verschuldigd vanaf datum overlijden vader, 15 juni 2020. Weliswaar hebben de kinderen geen opeisbare vordering maar is er nu wettelijke rente verschuldigd vanaf 15 juni 2020 tot datum opeisbaarheid ?

De wet bepaalt dat dit inderdaad het geval is. Namelijk voor zover de wettelijke rente hoger is dan 6%. Sinds de invoering van de wettelijke verdeling in 2003 is de rente nimmer hoger geweest dan 6%.  Een eenvoudige rekensom. Kinderen kregen tot 1 januari 2024 enkel de hoofdsom.  Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de wettelijke rente echter 7%, zodat de verhoging 1% is.

Praktische tips

  • Bent u erfgenaam en kunt u in de toekomst aanspraak maken op uw vorderingsrecht uit hoofde van de nalatenschap van een van uw ouders ? Dan kunt u vanaf 1 januari 2024 jaarlijks 1% verhoging rekenen over het bedrag van uw vordering (hoofdsom).
  • Uiteraard kan de wettelijke rente in de toekomst wijzigen: hou dit in de gaten !
  • Op grond van de wet is er geen sprake van rente op rente.
  • De geldvordering(hoofdsom) en de verhoging hierover ( percentage wettelijke rente minus 6) is pas verschuldigd op het moment van de opeisbaarheid van de geldvordering. Dit is veelal de datum overlijden langstlevende ouder.

 

Heeft U vragen naar aanleiding van dit bericht ?  Stel ze me gerust ! Als advocaat ben ik specialist op het gebied van het erfrecht en vereffening nalatenschappen. Vul hieronder uw gegevens in en ik neem contact met u op.

Interesse of meer weten?

Vul hieronder uw naam en telefoon nummer in. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug!