Eigendomsvoorbehoud

Geplaatst op: 18 juni 2023
Geschreven door: Bart van Rijsbergen

Wat is eigendomsvoorbehoud ?

U bent er vast wel eens mee geconfronteerd of u heeft het vaker meegemaakt in tijden van economische tegenwind. U heeft als leverancier goederen verkocht en geleverd aan uw klant en verstrekt aan uw klant leverancierskrediet. De klant betaalt steeds niet. In het meest ongunstige geval van een faillissement bent u uw geld alsook de door u geleverde goederen kwijt.

Hoe kunt u wanbetaling zoveel mogelijk voorkomen?

U kunt als leverancier wanbetaling voorkomen door bijvoorbeeld het vragen van een voorschotbetaling aan een klant. Het vragen van een voorschotbetaling kunt u hanteren bij een nieuwe klant. Maar bij een vaste klant bent u wellicht om commerciële redenen minder snel geneigd om een voorschotbetaling te vragen.

Een manier om u te beschermen tegen wanbetaling is het bedingen van een eigendomsvoorbehoud. U kunt in uw algemene voorwaarden eigendomsvoorbehoud bedingen. Door het bedingen van eigendomsvoorbehoud kunt u uw goederen bij uw klant terughalen indien uw klant niet of niet volledig of niet tijdig de betalingen aan u voldoet.

Een eigendomsvoorbehoud kan slechts worden bedongen voor uw vorderingen die verband houden met het leveren van zaken tot betaling van:
• de koopprijs;
• de kosten van bijkomende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld installatie- of
montage;
• schadevergoeding inclusief rente en kosten.

Faillissement

Het kan voorkomen dat uw klant door betalingsproblemen uw facturen niet meer (volledig) kan voldoen. Uw klant kan op verzoek van schuldeisers door de rechter in staat van faillissement worden verklaard.

Hoofdregel op grond van de wet is dat de door u geleverde zaken aan uw klant in de failliete boedel vallen. U kunt uw goederen dus niet terughalen bij de curator. Indien u als leverancier de door u geleverde zaken onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd aan uw klant, bent u ook in faillissement bevoegd uw goederen terug te halen bij de curator. Met andere woorden: ook in geval van een faillissement van uw klant wordt u als leverancier beschermd tegen wanbetaling door uw klant. U voorkomt derhalve dat uw onbetaalde zaken in de failliete boedel vallen.

Praktijk

Hoe werkt eigendomsvoorbehoud in de praktijk? Hoe kunt u een eigendomsvoorbehoud inroepen? Binnen welke termijn dient het inroepen van het eigendomsvoorbehoud te gebeuren? Op welke wijze dient u in geval van een faillissement zich tot de curator te wenden om uw goederen terug te halen? Kan de curator de (restant) koopsom alsnog aan u betalen zodat u de goederen niet hoeft op te halen?

Interesse of meer weten?

Vul hieronder uw naam en telefoon nummer in. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug!