Aandeelhoudersconflicten

Geplaatst op: 07 april 2023
Geschreven door: Bart van Rijsbergen

Als aandeelhouder bent u geheel of gedeeltelijk eigenaar van de onderneming. De onderneming kan de rechtsvorm hebben van een B.V. (besloten vennootschap) of van een N.V. (naamloze vennootschap). De N.V. laat ik verder buiten beschouwing.

Aandeelhouder

Ieder aandeel van uw aandelenbezit in de onderneming vertegenwoordigd een belang in de onderneming. Deze belangen kunnen zien op zeggenschap en/of winstuitkering. Een aandeel geeft winstrecht in de vorm van dividend en zeggenschapsrecht. Dit betekent dat uw aandeelhouderschap recht geeft op een winstuitkering, indien en voor zover er winst gemaakt wordt. Verder geeft uw aandeelhouderschap het recht om de Algemene Aandeelhouders Vergadering te mogen bijwonen en op de Algemene Aandeelhouders Vergadering een stem uit te brengen. De Algemene Aandeelhouders Vergadering neemt besluiten, stelt de jaarrekening vast en keurt besluiten van het bestuur goed.

U kunt als aandeelhouder een geschil of conflict krijgen met een of meerdere aandeelhouders van de onderneming. In de praktijk wordt er gesproken van een aandeelhoudersgeschil. Een aandeelhoudersgeschil kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen, omdat bijvoorbeeld het goedkeuren van de jaarrekening of het nemen van belangrijke besluiten zoals investeringsbeslissingen of herstructureringsplannen wordt vertraagd of wordt gefrustreerd door het aandeelhoudersgeschil. Een aandeelhoudersgeschil kan op twee manieren worden beëindigd. Dit kan door middel van een gezamenlijke oplossing tussen de aandeelhouders of een gerechtelijke procedure.

Gezamenlijke oplossing tussen aandeelhouders

De voorkeur is om een aandeelhoudersgeschil gezamenlijk met de overige aandeelhouders op te lossen door het treffen van een regeling. Er is dan geen langdurige procedure nodig. Daarnaast is het probleem dat de continuïteit van de onderneming in gevaar blijft lopen verdwenen omdat het aandeelhoudersgeschil is beëindigd, zodat belangrijke besluiten op een Algemene Aandeelhouders Vergadering voor stemming hiervan kunnen worden voorgelegd en besluiten hieromtrent kunnen worden genomen.

Gerechtelijke procedure

Indien een regeling met de andere aandeelhouders niet mogelijk is lijkt een gerechtelijke procedure onvermijdelijk. Dit betekent dat u jegens de overige aandeelhouders een gerechtelijke procedure aanhangig maakt. Het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure gebeurd door het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding aan de overige aandeelhouders. In deze dagvaarding kunt u voor de rechter vorderen dat de overige aandeelhouders uw aandelenbelang in de onderneming overnemen. De prijs van uw aandelen wordt door een deskundige vastgesteld.

Geschillenregeling

Vaak is in een separaat opgestelde aandeelhoudersovereenkomst of statuten een geschillenregeling vastgelegd welke stappen dienen te worden doorlopen om een aandeelhoudersgeschil op te lossen.

Interesse of meer weten?

Vul hieronder uw naam en telefoon nummer in. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug!