Geen categorie

Bestuurders van een rechtspersoon kunnen door de rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld. Deze interne bestuurders-aansprakelijkheid is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bestuurder onverantwoorde risico’s neemt. Veelal wordt echter jaarlijks aan het bestuur door de rechtspersoon decharge verleend voor het in het vorige boekjaar gevoerde beleid....

Wat is eigendomsvoorbehoud ? U bent er vast wel eens mee geconfronteerd of u heeft het vaker meegemaakt in tijden van economische tegenwind. U heeft als leverancier goederen verkocht en geleverd aan uw klant en verstrekt aan uw klant leverancierskrediet. De klant betaalt steeds niet. In...

Er zijn in Nederland op dit moment 231.000 personenvennootschappen: • de maatschap, • de vennootschap onder firma (v.o.f.) en • de commanditaire vennootschap (c.v.). De maatschap wordt veelal gebruikt door beroepsbeoefenaren in de zakelijke dienstverlening en zorg, waaronder advocaten, notarissen en artsen. De v.o.f. is een rechtsvorm die breed voorkomt...

Als aandeelhouder bent u geheel of gedeeltelijk eigenaar van de onderneming. De onderneming kan de rechtsvorm hebben van een B.V. (besloten vennootschap) of van een N.V. (naamloze vennootschap). De N.V. laat ik verder buiten beschouwing. Aandeelhouder Ieder aandeel van uw aandelenbezit in de onderneming vertegenwoordigd een belang...

Het is verstandig dat u als ondernemer werkt met Algemene Voorwaarden, ook wel “de kleine lettertjes” genoemd. In dit artikel schets ik enige hoofdlijnen. Wat zijn Algemene Voorwaarden? Algemene Voorwaarden zijn bepalingen die u als ondernemer niet in een overeenkomst wil opnemen, maar in een afzonderlijke bijlage,...