Geen categorie

De kantonrechter Rotterdam heeft in een vonnis van 22 december 2023 (ECLI:NL:RBROT:12236) een vordering tot immateriële schadevergoeding toegewezen omdat zus haar broer niet heeft geïnformeerd over de crematie van hun vader. Wat is er gebeurd ? Partijen, broer en zus, hebben al jarenlang een verstoorde relatie. Hun...

Het is verstandig dat u als ondernemer werkt met Algemene Voorwaarden, ook wel “de kleine lettertjes” genoemd. In dit artikel schets ik enige hoofdlijnen. Wat zijn Algemene Voorwaarden? Algemene Voorwaarden zijn bepalingen die u als ondernemer niet in een overeenkomst wil opnemen, maar in een afzonderlijke bijlage,...

Bestuurders van een rechtspersoon kunnen door de rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld. Deze interne bestuurdersaansprakelijkheid is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bestuurder onverantwoorde risico’s neemt. Veelal wordt echter jaarlijks aan het bestuur door de rechtspersoon decharge verleend voor het in het vorige boekjaar gevoerde beleid. Van...