v.o.f. Tag

Er zijn in Nederland op dit moment 231.000 personenvennootschappen: • de maatschap, • de vennootschap onder firma (v.o.f.) en • de commanditaire vennootschap (c.v.). De maatschap wordt veelal gebruikt door beroepsbeoefenaren in de zakelijke dienstverlening en zorg, waaronder advocaten, notarissen en artsen. De v.o.f. is een rechtsvorm die breed voorkomt...