Niet tevreden over onze dienstverlening?

 

VR-Advocatuur gaat en staat voor tevreden klanten, een hoog serviceniveau en een goede dienstverlening. Bent u toch niet tevreden over ons en wilt u een klacht indienen? Lees hieronder wat u kunt doen.

Kantoorklachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van declaraties, verzoeken wij u om uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot de klachtfunctionaris van ons kantoor: mr. B.K.A. van Rijsbergen.

Klacht indienen

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best doen om een eventuele herhaling te voorkomen.