oktober 2021

Bestuurders van een rechtspersoon kunnen door de rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld. Deze interne bestuurders-aansprakelijkheid is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bestuurder onverantwoorde risico’s neemt. Veelal wordt echter jaarlijks aan het bestuur door de rechtspersoon decharge verleend voor het in het vorige boekjaar gevoerde beleid....

Wat is eigendomsvoorbehoud ? U bent er vast wel eens mee geconfronteerd of u heeft het vaker meegemaakt in tijden van economische tegenwind. U heeft als leverancier goederen verkocht en geleverd aan uw klant en verstrekt aan uw klant leverancierskrediet. De klant betaalt steeds niet. In...